Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü

Sanayi ve Teknoloji Derneği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında Dijital Sanayi Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek standardının hazırlanması amacıyla 3 Mayıs 2017 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı.Mesleki Yeterlilik Kurumunda gerçekleştirilen törene Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN ile Sanayi ve Teknoloji Derneği Başkanı Mehmet Serdar TUFAN ve ilgililer katılım sağladı.

MYK Başkanı Sayın CEYLAN imza töreninde yaptığı konuşmada; dijital sanayi operatörü ulusal meslek standardının Endüstri 4.0 ile değişime uğrayacak üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi amacıyla hazırlandığını ifade etti. Endüstri 4.0 ile ekonomide dijitalleşmeyi esas alan yeni bir dönüşümün yaşanacağını ve bu duruma bağlı olarak iş piyasasının çalışanlardan talep edeceği niteliklerinde değişime uğrayacağını belirtti. Bu niteliklerin belirlenmesinde hazırlanacak dijital sanayi operatörü ulusal meslek standardının önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Hazırlanacak ulusal meslek standardının eğitim programlarına, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerine girdi teşkil etmesi ile ülkemizde dijital sanayi operatörlüğü alanında sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli ve belgeli iş gücünün istihdam edilmesinde gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmış olacağını belirten Sayın CEYLAN; bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Derneği ile yapılan işbirliğinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Derneği Başkanı Mehmet Serdar Tufan ise; yeni sanayi devrimi ile birlikte ilerleyen yıllarda ülkemizin ihtiyaç duyacağı nitelikli personellerin yeteneklerinin bugünden belirlenerek gelecek için önemli bir adım atılmış olduğunu belirtti. Sanayinin gücünün inovasyon ve teknoloji kapasitesine bağlı olduğunu vurgulayan Sayın TUFAN; mevcut kapasiteyi artırmada nitelikli insan kaynağının kritik öneme haiz olduğunu ifade etti. Yeni sanayi devrimine ayak uydurulabilmenin yolunun insan kaynağının bilgi ve becerisinin artırılmasına bağlı olduğunun altını çizdi.

İşbirliği protokolü; yapılan konuşmaların ardından Sayın CEYLAN ile Sayın TUFAN tarafından imzalandı.