Bilindiği üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Kanunu gereği meslek standartları ve yeterlilikleri, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.  Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Sanayi ve Teknoloji Derneği arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” 03.05.2017 tarihinde imzalanmıştır.  İmzalanan protokol ile yürütülen ulusal mesleki standart hazırlama süreci sonucunda hazırlanan Robotik Sistemler Operatörü  (Seviye 5) ve Nanoteknoloji Uygulama Operatörü (Seviye 5) Ulusal Mesleki Standardı taslağına ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

MYK’nın ilgisi yazısına binaen Derneğimizce hazırlanan Robotik Sistemler Operatörü  (Seviye 5) ve Nanoteknoloji Uygulama Operatörü (Seviye 5)  Ulusal Mesleki Standardı son taslağı ve görüş değerlendirme formları ektedir. Sanayi ve Teknoloji Derneği’nin İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi 22/10/2018 tarihine kadar harun.demir@santek.org.trve Sanayi ve Teknoloji Derneğine iletilmesi hususunda,

Bilgilerinizi arz ederiz.

 

Ek 1: UMS Robotik Sistemler Operatörü Seviye 5 (Taslak)

Ek 2: UMS Nanoteknoloji Uygulama Operatörü Seviye 5 (Taslak)

Ek 3: Taslak UMS Robotik Sistemler Operatörü Seviye 5 Görüş ve Değerlendirme Formu 

Ek 4: Taslak UMS Nanoteknoloji Uygulama Operatörü Seviye 5 Görüş ve Değerlendirme Formu 

Ek 5: MYK Görüş Yazısı